ยินดีต้อนรับนางสาวลภัสส์การณ์ ปัญญารัศสกุล ที่ได้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายธนกฤต  นิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ให้การต้อนรับนางสาวลภัสส์การณ์  ปัญญารัศสกุล ที่ได้มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองฉางวิทยา และได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูจากโรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ด้วยความยินดียิ่ง ณ ห้องปาริชาต

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://drive.google.com/drive/folders/13dvys5pdlOuVTIMLKP3oB3g2lI4bVle0?usp=sharing