การรับการประเมินก่อนเปิดภาคเรียน 2/64 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา

การรับการประเมินก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา จาก ศบค. อำเภอหนองขาหย่าง ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ได้รับคำชมจากคณะกรรมการในด้านความพร้อม และความสะอาด