เข้าร่วมการต้อนรับท่าน ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่าน ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีด ผอ.สพม.กท 2

8 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการต้อนรับท่าน ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และท่าน ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีด ผอ.สพม.กท 2 เนื่องในการอบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ร่วมกับ โรงเรียนอินทร์บุรี

ออกแบบโดย dsite.in.th