นายอดิศร ปั้นพระ ครูผู้ช่วย โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับการประเมินครูผู้ช่วย รอบ 2 ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564