นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม สมัครและทดสอบเพื่อเข้าเรียนนักศึกษาวิชาทหาร ปี 1 ณ สนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564

Latest posts by นภาลัย เชื้อกสิการ (see all)