ครูเพ็ญศรี หงส์อ่อน ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนสาครพิทยาคม บริจาคเงินให้กับโรงเรียน จำนวน 20,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน