สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานีได้มาตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 2/ 2564 ณโรงเรียนหนองฉางวิทยา