โรงเรียนสาครพิทยาคม รับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนสาครพิทยาคมรับการตรวจเยี่ยมเสริมพลังการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาทนำโดยนางปรียาภรณ์ โชคนำธัมนุกิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ศรีอ่อน ปลัดอำเภอมโนรมย์และคณะซึ่งผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย