เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

12 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ผ่านโปรแกรม Webex Meetings เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งข้อมูลการดำเนินการในการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด เป็นการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา

ออกแบบโดย dsite.in.th