คณะครู อาสายุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมช่วยงานทอดกฐินสามัคคีวัดตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564

Latest posts by นภาลัย เชื้อกสิการ (see all)