การประชุมบริหารงานราชการและการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

15 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมบริหารงานราชการและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และวางแผนหลักการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th