รับการตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์ป้องกันโควิด – 19 รอบที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ได้รับการตรวจเยี่ยมและประเมินสถานการณ์การป้องกันโรคไวรัสโควิด – 19 ครั้งที่ 2 โดยการนำของท่านสาธารณสุขอำเภอหนองขาหย่าง นายวรพจน์ ประทีป และ นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอชำนาญการ นายเอเธน วรพงศ์ไชย ร่วมกับ อำเภอหนองขาหย่าง โดยท่านปลัดหนึ่งฤทัย  พจนโสภณ ได้รับคำชมถึงการเตรียมความพร้อมและความสนใจในการมาโรงเรียนของนักเรียนและความร่วมมือกันของบุคลากรในโรงเรียน…