เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สพป.อุทัยธานี เขต 1

เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สพป.อุทัยธานี เขต 1 16 พ.ย. 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา ที่ปรับสถานศึกษาให้เป็นโรงพยาบาลสนามให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมสะแกกรัง 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต1 ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี โดยท่านขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดพิธีมอบเงินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย ตัวแทน สพท. ทุกเขตในจังหวัด และผู้เข้ารับเงินพระราชทาน เข้าร่วมพิธีเนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากภารกิจแล้วเสร็จ เมื่อมีการส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาแต่ละแห่งอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้คืนสู่สภาพเดิมเพื่อจัดการเรียนการสอน ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี มีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินพระราชทาน จำนวน 11 โรงเรียน ได้รับการจัดสรรเงินพระราชทานฯ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,349,410 บาท