วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสาครพิทยาคม แสดงความยินดีและต้อนรับครูสอนคณิตศาสตร์และครูสอนภาษาจีน