โรงเรียนสาครพิทยาคมจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564