นางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ นางสาวนงลักษณ์ อ่ำสุพรรณ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติกัณฑ์ที่ 8 กุมาร ณ วัดตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564