เข้าร่วมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนบ้านไร่วิทยา จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ออกแบบโดย dsite.in.th