การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมด้วยผอ.กลุ่มนิเทศฯ และผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและเอกชน เพื่อเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

ออกแบบโดย dsite.in.th