การประชุมบริหารงานราชการและการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท

การประชุมบริหารงานราชการและการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมบริหารงานราชการและการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท เพื่อแจ้งข้อราชการให้ทราบ และวางแผนการดำเนินงานร่วมกันนำไปสู่ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th