ทีมนักเรียน SKP โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปสั้น

ทีมนักเรียน SKP โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดคลิปสั้น ในโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564 จัดโดย สำนักงาน คปภ. จังหวัดชัยนาท

Latest posts by nattanan (see all)