โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อกิจการลูกเสือไทย และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรีสัตย์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี