การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ในวันที่ื 22 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ คือ เด็กหญิงภิรมน แก้วกาญจน์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี