การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ในวันที่ื 22 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ คือ เด็กหญิงภิรมน แก้วกาญจน์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th