การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2564

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี มอบหมายให้ นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 11/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Cloud Meeting เพื่อรับทราบข้อราชการ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไอย่างมีประสิทธิภาพ