ศูนย์ภาษาจีนโรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศได้จัดโครงการสอนภาษาจีนออนไลน์ โดยได้รับการจัดสรรครูอาสาสมัคร จัดสอนผ่านระบบออนไลน์ Voov meeting

ศูนย์ฯภาษาจีน โรงเรียนหนองฉางวิทยาร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสอนภาษาจีนออนไลน์โดยได้รับการจัดสรรครูอาสาสมัครจัดสอนผ่านระบบออนไลน์ Voov meeting ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 30 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนภาษาจีนกับเจ้าของภาษาโดยตรง