วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา นำโดย ผอ.นันท์นภัส ด้วงทัย พร้อมผู้กำกับและลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกอบพิธีถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย