วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม  จัดพิธีถวายราชสดุดี  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2564  โดย ดร.อัคคณัฐ  อัยรา
เป็นประธานพิธี  พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ กองลูกเสือโรงเรียน  ณ  ลานศิลป์ร่มธรรม  โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม 
และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์หลังจากเสร็จพิธี  บริเวณพื้นที่ของโรงเรียน  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564