การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 ปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th