การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอสพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ที่ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท