การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินงานนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอสพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคงรอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางดำเนินงานนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference .ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท โดยมี ดร.อัทพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ เป็นประธานและมอบหมายนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเข้าสู่ระบบการศึกษา การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Scopai Desktop ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลได้ที่ Youtube ช่อง Obectvonline FB : obeconline