ให้การต้อนรับ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะ

1 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอสพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท ให้การต้อนรับนายวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และคณะ เสนอโครงการพัฒนาครู นักเรียนและชุมชนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.อุทัยธานี ชัยนาท