ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอสพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ตามเกณฑ์ ว 17 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564