นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.39 น. นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 42 ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดชัยนาทที่ได้รับพระราชทานหนังสือ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จำนวน 66 โรงเรียนๆ ละ 1 เล่ม โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธี ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท