โรงเรียนหนองฉางวิทยาได้เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่ 42 โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ญาณิกา เสนาธนศักดิ์
Latest posts by ญาณิกา เสนาธนศักดิ์ (see all)