ประชุมคณะทำงานตรวจรูปแบบคำของบประมาณ ตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอสพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนร่องตาทีวิทยา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมคณะทำงานตรวจรูปแบบคำของบประมาณ ตามแนวทางการขอตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด สำหรับโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท