ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอสพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th