โรงเรียนสาครพิทยาคมเข้ารับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับเกียรติบัตร “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2564 จาก นายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้โรงเรียนสาครพิทยาคม ได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นปีที่สอง ติดต่อกัน

Latest posts by nattanan (see all)