การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี มอบหมายให้ นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา นโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการของสพม.อุทัยธานี ชัยนาท และสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th