การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566

8 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี มอบหมายให้ นางนัยนา จันทา รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุม สพม.อุทัยธานี ชัยนาท

ออกแบบโดย dsite.in.th