ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม จังหวัดชัยนาท