โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2564

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.สุวารีศิริภู่เปี่ยมสินธุ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาและทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน วันที่ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนการศึกษาจัดซื้อรถรับ-ส่ง นักเรียน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี

โรงเรียนห้วยกรดวิทยา