ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหัวดอุทัยธานี

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ลงพื้นที่ติดตามเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE (รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2) ณ โรงเรียนหนองฉางวิทยา จังหัวดอุทัยธานี

ออกแบบโดย dsite.in.th