ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี มอบหมายให้นายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท เข้าร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ครบรอบ 60 ปี ร.ส. และฉลองอาคารห้องสมุดไอที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสร้างห้องสมุด ICT และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล ณ โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จังหวัดชัยนาท