หลักเกณฑ์และวิธีเลือกสรรสำหรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท (ฉบับแก้ไข)