โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 60 ปี ร.ส. และฉลองอาคารห้องสมุดไอที

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564 โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ครบรอบ 60 ปี ร.ส. และฉลองอาคารห้องสมุดไอที โดยมี นายปราโมทย์ ล่ำสัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นประธานจัดงาน ร่วมด้วย นายพรชัย กสิกรรม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผอ. คณะครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และยังได้รับเกียรติจาก นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ส.ส. พรรคพลังประชารัฐ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายสายัณห์ สีคง รอง ผอ.สพม. อุทัยธานี ชัยนาท ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ในการนี้โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้มอบเงินสนับสนุน รวมถึงชุดคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในห้องสมุดไอที และพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล