ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลฯ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลฯ

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้รับการติดตามการดำเนินงานโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มรสหวานที่มีน้ำตาลในวัยรุ่นไทยโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ครั้งที่ 2 จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ณ ห้องประชุม โรงเรียนร่องตาทีวิทยา