นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลผู้บริหารสถานศึ

วันที่ 15 ธันวาคม นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับโล่เกียรติยศรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2563 จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย