คณะครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิศร

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิศร ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท