โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายวรวิทย์ สุขจุ่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ เข้ารับเกียรติบัตรในกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2564 จากนายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ซึ่งโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ปี ๒๕๖๔ ปีที่ ๒ ติดต่อกัน