นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และนักเรียนโรงเรียนอุลิตฯ (กลุ่มคบเด็กสร้างโลก เป็นประธานในการทอดกฐินสัมฤทธิ์) ร่วมทอกฐินสามัคคี

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายเมธี วัฒนสิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ และนักเรียนโรงเรียนอุลิตฯ (กลุ่มคบเด็กสร้างโลก เป็นประธานในการทอดกฐินสัมฤทธิ์) ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองจิก อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท