ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย

วันที่ 13-17 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท นายสายัณห์ สีคง รองผอ.สพม.อุทัยธานี ชัยนาท พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย